Лечебното заведение

 Контакти

 Ръководител на лечебното заведение

 Дейности по АР, които ЛЗ може да извършва

МЕДИЦИНСКИ    ЦЕНТЪР   ЗА    АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ВАРНА, ООД

Адрес:

гр.Варна 9000, бул. Цар Освободител №150

052 / 613 795, 052 / 613 805

тел.:

 052 / 613 798

(вътр. 266, вътр. 207, вътр. 280, вътр. 285)

GSM:

0887 204 391;

факс:

052 / 613 797;

е-mail:

office@invitro-varna.com

сайт:

www.invitro-varna.com

Проф. Д.р Иван Тодоров Козовски - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди.

 

Удостоверение

№ 2 /22.10.2007 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР„КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА” ООД

Адрес:

гр. Плевен 5008, бул. “Скобелев” 20

тел.:

 064 804 790

тел./факс:

 064 / 804 847

е-mail

 info@ivfpleven.com;              сайт:

www.ivfpleven.com

Доц. Д-р Емилияна Илиева Конова - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди.

 

Удостоверение

3 /23.11.2007 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ЩЕРЕВ” ЕООД

Адрес:

гр.София 1330, ж.к. „Разсадника”, ул. „Христо Благоев” 25-30

тел.:

 920 09 01

GSM:

 0887 25 12 98

 0879 12 18 79

факс:

 920 18 27

e-mail:

 mcrz@mail.bg; info@ivf-bg.com

сайт:

www.ivf-bg.com

Никола Комнен Милачич - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

 

Удостоверение

№ 31/23.12.2010 г.

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА И ОПЛОЖДАНЕ ИН ВИТРО - СОФИЯ”

Адрес:

гр.София 1612, бул. „Цар Борис III” №54

тел.:

 0700 185 86
GSM:

 0878 258 539

e-mail:

 info@ivf.bg

сайт:

www.ivf.bg

Д-р Явор Крумов Владимиров – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

 

Удостоверение

№ 5 /13.12.2007 г.

„АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- МАЙЧИН ДОМ”- ЕООД

Адрес:

гр. Варна 9010, ул. "Мир" №1

Тел:

(052) 33-20-00 

(052) 33-11-44

Факс:

(052) 38-38-58
email:
contact@maichindom-varna.com

сайт:

www.maichindom-varna.com

Д-р Сияна Николова Юдова – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

 

Удостоверение

6 /13.12.2007 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ХИРУРГИЧНО  ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р МАЛИНОВ”ООД

Адрес:

гр. София 1680, бул. “Гоце Делчев” № 46

тел.: 02/ 965 57 40

сайт:

  www.invitro-bg.com

д-р Максим Цанков Малинов  – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

 

Удостоверение

№ 28 /22.12.2010 г.

МЕДИЦИНСКИ    ЦЕНТЪР   ЗА    АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ „РЕПРОБИОМЕД”ООД

Адрес:

гр.София 1142,

ул. “Петър Берон” 5А, партер
тел.:

02/ 963 08 04;
02/ 980 09 91;
факс:

02/ 952 29 87;
02/ 850 08 91;

И

Адрес:

гр.София1618,

ул. Бойчо Огнянов №28,

тел.:

02 / 855 01 02

e-mail: reprobiomed@yahoo.com
reprobio@yahoo.com

сайт:

www.reprobiomed.net

Д-р Павлета Павлова Табакова и Доц. Д-р Иван Георгиев Николов – Управители

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди и зиготи.

 

Удостоверение

8 /21.12.2007 г.

МЕДИЦИНСКИ    ЦЕНТЪР   ЗА    АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ „ТЕХНОБИОС” ЕООД

Адрес:

 гр. София 1773,

жк. "Западен парк", ул. "Суходолска 2", бл.72, вх. А, ет.1 и 2
GSM:

 0878 20 26 27

тел.:

02 / 851 86 31
е-mail: minkoevrev@gmail.com  

сайт:

www.invitro-art.com

Доц. Д-р  Илия Цветанов Ватев – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплантационни ембриони.

 

Удостоверение

9 /17.01.2008г.

„ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД

Адрес:

гр.София 1606,

бул. “Скобелев” 26
тел.:

 02 / 9533408

GSM:

 0884 852500

тел./факс:

 02 / 9525742
e-
mail:

ivf@ivf-todorovi.com

сайт:

www.ivf-todorovi.com

Д-Р Иво Йорданов Тодоров – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

 

Удостоверение

10 / 31.01.2008 г.

„ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВЯРА” ЕООД  - СОФИЯ”

Адрес:

гр. София 1309,

ж.к. „Света Троица”, бл.347, вх.А, партер

тел.:

 02 / 828 42 18

GSM:

 0889 11 26 40

e-mail:

mc_viara@doctor.com

сайт:

www.medicalcenterviara.hit.bg

д-р Методи Иванов Генов – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

 

Удостоверение

№ 11 / 31.01.2008 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООД

Адрес:

гр.Пловдив 4002,

ул. "Пещерско шосе" 47

Тел./Факс:

 032 / 991 971; 032 / 640 154

GSM:

0888 809 920

e-mail:

office@boramedical.com

сайт:

www.boramedical.com

Д-р Петър Бориславов Матеев – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

 

Удостоверение

12 / 01.02.2008 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНИКОЛОГИЯ „СЕЛЕНА”ООД

Адрес:

гр. Пловдив 4002,

 бул. “Пещерско шосе” № 80

тел.:

 032 / 648 020

GSM 0886 418 841

e-mail:

agselena@abv.bg,

сайт:

www.agselena.com

Д-р Георги Костадинов Георгиев – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

 

Удостоверение

№ 29/23.12.2010 г.

ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИМИТРОВ” ЕООД

Адрес: София 1606,

ул. "Константин Иречек" 17

тел.:

02 / 954 73 40, 02 / 953 41 36;

факс:

02 / 954 73 40;

сайт:

 www.invitro.bg

д-р Йосиф Марков Димитров - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

 

Удостоверение

14 /11.02.2008 г.

ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. СОФИЯ” АД

Адрес:

гр.София 1330,

кв. Красна поляна, ул. "Миxaлaки Ташев" 2

тел.: 02 / 920 20 31; 920 20 32; 920 20 33

Регистратура:

02/822 18 08 

e-mail:

 info@1agb.com

сайт:

 www.1agb.com

доц.д-р Елиан Петров Рачев – Изпълнителен директор

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди,яйцеклетки и ембриони.

 

Удостоверение

№ 42/29.12.2010 г.

 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА  ООД”

Адрес:

гр.София 1407,

 ул. "Проф. Марин Големинов" 3B

тел:

02 / 806 00 60

факс:

02 / 962 09 77

e-mail:

 afrodita@afroditamc.com

сайт:

www.afroditamc.com

Величка Пеева-Пападопулу – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

 

Удостоверение

16 / 06.03.2008 г.

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДЕЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ОЛИМЕД” ООД

Адрес:

гр.Варна 9000,

СХБАЛ „Проф.Темелков”, Площад Тракия, ул.Алеко Константинов 5, ет. 3

тел.:

 052 / 60 00 27

GSM:

 0888 312 885

e-mail:

office@invitro-olimed.eu

сайт:

www.invitro-olimed.eu

Д-р Маргарита Донкова Монастирска – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

 

Удостоверение

17 / 07.03.2008 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД

Адрес:

гр. Тутракан 7600,

ул. „Трансмариска” №69

Тел.:

0857 / 6 05 60

Д-р Любомир Петров Бойчев – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

 

Удостоверение

15 /21.12.2010 г.

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ 2000” ООД

Адрес:

гр.София 1202,

 бул. "Княгиня Мария Луиза" 92

тел.:

02 / 931 61 45, 02 / 931 04 21, 02 / 931 00 22

факс:

 02 / 931 17 05

e-mail:

 asmp@mail.bg

сайт:

www.medico-21.net

Д-р Таня Александрова Янакиева– Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки  яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.

2.Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

 

Удостоверение

  19/ 26.06.2008 г.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ЛАЗАР" ООД

Адрес:

гр.София 1700,

район Лозенец , бул."Симеоновско шосе" № 4А

тел:

02 / 962 20 05

GSM:

 0888 58 18 10

  0888 51 14 92

e-mail:

 info@st.lazar-hospital.com

сайт:

www.st.lazar-hospital.com

д-р Тияна Лазарова Димитриева-Николова - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

1.Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

 

Удостоверение

№ 30/23.12.2010 г.

„АМБУЛАТОРИЯ -МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ” ЕООД

Адрес:

гр.Варна 9000,

ж.к.”Младост”, бул.”Република”, медицински комплекс „Младост”

тел:

052 / 555 567, 052 / 555 568, GSM:

0888 376 382
e-mail: drmariodavidkov@abv.bg

сайт:

www.drmariodavidkov.com

д-р Марио Борисов Давидков - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

2.Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

 

Удостоверение

№ 21 /25.09.2009 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ ПЛОВДИВ” ООД

Адрес:

гр.Пловдив 4000,

Клиника "Медикус Алфа",
ул. Велико Търново №21,

тел.:

032 / 63 44 63,

GSM:

0893 530 580

e-mail:

nadejda.reproductive@gmail.com

сайт:

 www.invitro-plovdiv.com

д-р Георги Стаменов Стаменов - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди.

 

Удостоверение

22 /13.10.2009 г.

ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙНОВО ЕАД

Адрес:

гр.София 1504,

район Средец,
ул. Шейново № 19
тел.:

 02 / 965 94 81
02 / 965 94 82
e-mail:

hospital@sheynovo-ag.eu

сайт:

www.sheynovo-ag.eu

д-р Иван Атанасов Костов

1.Асистирана репродукция (изкуствена инсеминация).

2.Осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди.

 

Удостоверение

№ 32/23.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ВИТА" ЕООД

Адрес:

гр.София 1505,

ул. “Драговица“ №9

Тел.:
02 / 960 49 50; 02 / 960 49 51;

02 / 943 43 98
Факс:

 02 / 944 13 43
е-mail:

vita@vita.bg ; office@vita.bg

сайт:

www.vita.bg

д-р Тихомир Костов Савчев - Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

2.Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

 

Удостоверение

№ 33/23.12.2010 г.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД” ЕООД

Адрес:

гр.Плевен 5800,

 ул. Васил Априлов № 14,

тел.:

064 / 803 023, 064 / 803 062, 064 / 803 043

e-mail:

repromed@abv.bg

д-р Веселин Петков Пенков – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди.

 

Удостоверение

16 /21.12.2010 г.

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООД

Адрес:

гр.Шумен 9700,

ул. Граф Игнатиев, № 9, вх.1, ет.1

 

д-р Даниел Димов Янков – Управител

1.Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

2.Съхранение на сперматозоиди.

 

Удостоверение

17 /21.12.2010 г.

 

ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
iat@bgtransplant.bg