Обратна връзка

Длъжност

Име и фамилия

Телефон

e-mail

Изпълнителен директор


Д-р Марияна Симеонова


813 50 10


maryana.simeonova@bgtransplant.bg

Заместник- изпълнителен директор


Даниела Станева-Петкова


813 50 10


daniela.petkova@bgtransplant.bg


Главен секретар


 

Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност” (ФСАД)

 


Директор на дирекция


Кирил Кирилов


813 50 19


kiril.kirilov@bgtransplant.bg

Главен експерт

Елена Павлова

813 50 15

elena.pavlova@bgtransplant.bg

Главен експерт

Румяна Андреева

813 50 11

rumyana.andreeva@bgtransplant.bg

Главен експерт

Красимира Джерахова

813 50 29

krasimira.djerahova@bgtransplant.bg

Главен юрисконсулт

Магдалена Кунчева

813 50 29

magdalena.kuncheva@bgtransplant.bg

Главен експерт

Радостина Гетова

813 50 26

radostina.getova@bgtransplant.bg

Главен специалист

Катя Тодорова

813 50 10

ktodorova@bgtransplant.bg

 

Дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”(РИКРТ)

 


Директор на дирекция


д-р Мария Христова Гичева- Владимирова


813 50 21


maria.gicheva@bgtransplant.bg

Държавен инспектор
 

 


Държавен инспектор

д-р Димитър Илиев

813 50 23

dimitar.iliev@bgtransplant.bg

Главен експерт

д-р Евелина Цветкова

813 50 22

ecvetkova@bgtransplant.bg

Главен експерт

д-р Йордан Пеев

813 50 32

jpeev@bgtransplant.bg

Главен експерт

Донка Величкова

813 50 30

donka.velichkova@bgtransplant.bg

Главен експерт

Цветелина Николова

813 50 39

cvetelina.nikolova@bgtransplant.bg

Главен експерт

Валери Георгиев

813 50 18

valery.georgiev@bgtransplant.bg

Старши експерт

Виолета Маринкова

813 50 20

violetta.marinkova@bgtransplant.bg

Младши експерт

Елена Йорданова

813 50 25

elena.jordanova@bgtransplant.bg

Младши експерт

Елизабет Манова

813 50 18

elizabet.manova@bgtransplant.bg

Старши експерт

Десислава Бъчева-Цонева

813 50 20

dessislava.tzoneva@bgtransplant.bg

Младши експерт

Ренета Кумчева

813 50 27

reneta.kumcheva@bgtransplant.bg

Младши експерт

Силвия Асенова

813 50 24

silvia.asenova@bgtransplant.bg

Младши експерт

Мая Серафимова

813 50 18

maya.serafimova@bgtransplant.bg

Главен специалист

Камелия Крумова

813 50 14

kameliya.krumova@bgtransplant.bg

Главен специалист

Ивайло Петров

 813 50 28 

ivaylo.petrov@bgtransplant.bg

Специалист

Марияна Драгоева

813 50 39

mariana.dragoeva@bgtransplant.bg 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10
Факс: (+359 2) 931 61 51
e-mail: iat@bgtransplant.bg Име и фамилия:
*E-mail:


*Задължителни полета за обратна връзка.

 ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg