Статистически данни

Световна статистика   Вижте ТУК


Лица, които приживе са изразили несъгласие
за вземане на органи, тъкани и/или клетки  към 18.09.2014 г.
 

 Брой:

2 759


Потенциални реципиенти на органи, към 18.09.2014 г.
 

 Нуждаещи се от трансплантация на:

Брой:
 бъбрек

867

 черен дроб

42

 сърце

21

 бял дроб

8

 панкреас

5

 тънко черво

1


Органни трансплантации, извършени в България  към 18.09.2014 г.

Данни по години:

2001

2002

2003

2004

2005

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

 Брой трупни донори

2

0,28

9

1,28

12

1,71

7

1,00

11

1,57

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

4

0,57

16

2,28

18

2,57

14

2,00

10

1,42

 Бъбречни трансплантации от жив донор

17

2,42

13

1,85

16

2,28

21

3,00

23

3,28

 Общо бъбречни трансплантации

21

3,00

29

4,14

34

4,85

34

5,00

33

4,70

 Сърдечни трансплантации

 

 

 

 

4

0,57

1

0,14

2

0,28

 Белодробни трансплантации

 

 

 

 

1

0,14

 

 

 

 

 Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 

 

 

 

1

0,14

 

 

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

 

 

 

 

 

 


3

0,42

 Чернодробни трансплантации от жив донор

 

 

 

 

 

 

1

0,14

5

1,14

 Общо чернодробни трансплантации

 

 

 

 

 

 

1

0,14

8

1,85

 
 

 Данни по години:

2006

2007

2008

2009

2010

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

 Брой трупни донори

19

2,71

9

1,28

5

0,71

11

1,57

21*

2,85

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

30

4,28

11

1,57

6

0,85

17

2,42

36

5,14

 Бъбречни трансплантации от жив донор

2

0,28

16

2,28

11

1,57

15

2,14

12

1,71

 Общо бъбречни трансплантации

32

4,57

27

3,85

17

2,42

32

4,57

48

6,86

 Сърдечни трансплантации

2

0,28

3

0,42

3

0,42

5

0,71

5

0,71

 Белодробни трансплантации

 

 Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

9

1,28

6

0,85

5

0,71

9

1,28

13

1,86

 Чернодробни трансплантации от жив донор

1

0,14

1

0,14

4

0,57

4

0,57

 2

0,28

 Общо чернодробни трансплантации

10

1,57

7

1,00

9

1,28

13

1,85

15

2,14

вкл. един донор на бъбрек изпратен от Евротрансплант.

 Данни по години:

2011

2012

2013

2014

2015

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

 Брой трупни донори

4

0,57

2

0,28

10

1,43

13

1,86

 

 

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

8

1,14

4

0,57

17

2,43

26

3,71

 

 

 Бъбречни трансплантации от жив донор

9

1,28

9

1,28

11

1,57

9

1,29

 

 

 Общо бъбречни трансплантации

17

2,42

13

1,85

28

4,00

35

5

 

 

 Сърдечни трансплантации

2

0,28

2

0,28

4

0,57

3

0,43

 

 

 Белодробни трансплантации

 

 Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

3

0,43

2

0,28

7

1,00

9

1,29

 

 

 Чернодробни трансплантации от жив донор

3

0,43

2

0,28

1 

0,14

 

 

 Общо чернодробни трансплантации

6

0,85

4

0,57

7

1,00

10

1,43

 

 Международно сътрудничество за органни трансплантации  към 18.09.2014 г.

   

Бъбреци
от жив донор

 Бъбреци
 от трупен донор

 Черен дроб
от жив донор

 Черен дроб
от трупен донор

Сърце за 
трансплантация 

Получени от Евротрансплант


1
Предоставени на Евротрансплант
3

1
Органни трансплантации по лечебни заведения  към 18.09.2014 г.

 2014 г. (текуща)
    по лечебни заведения       

 Бъбречни трансплантации
от жив донор

 Бъбречни трансплантации
от трупен донор

 Чернодробни трансплантации
от жив донор

 Чернодробни трансплантации
от трупен донор

Сърдечни трансплантации 

УМБАЛ - Александровска

7

14

 

 

 

УНСБАЛ "Света Екатерина"

 

 

 

 

3

УБ "Лозенец" гр.София

1 12

1

4

 

МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

 

 

 

 

МБАЛ „Света Марина” гр. Варна

1

 

 

 

 

ВМА  гр.София

 

5

 

 ОБЩО:

9

26

 1

9

3


 Предишни години
По лечебни заведения

 

Бъбречни трансплантации
от жив донор

Бъбречни трансплантации
от трупен донор

Чернодробни трансплантации
от жив донор

Чернодробни трансплантации
от трупен донор

Сърдечни трансплантации

УМБАЛ - Александровска гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 общо:

10
12
1
13
11
6
7
7
6
7
- 80 -

8
7
28
8
6
15
21
6
4
7
- 110 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

УНСБАЛ "Света Екатерина" гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 общо:

11
10
-
-
-
-
-
-
-
-
- 21 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

1
2
1
3
3
4
5
2
2
4
- 27 -

УБ "Лозенец" гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 общо:
-
-
-
2
-
3
2
1
-
1
- 9 -

-
-
4
3
-
3
15
2
-
10
- 37 -

1
5
1
1
4
3
2
3
1
-
- 21 -

-
2
9
1
1
2
6
1
1
2
- 25 -

-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
- 2 -

МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 общо:

-
1
1
1
-
2
1
-
-
-
- 6 -

6
3
-
-
-
-
-
-
-
-
- 9 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

МБАЛ „Света Марина” гр.Варна

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 общо:

-
-
-
-
-
4
2
1
3
3
- 13 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 общо:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
- 2 -

-
-
-
5
4
7
7
2
1
5
- 31 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

 

 

Видове взети стволови клетки от лечебните заведения и
тъканни банки по трансплантация
  до 2012 г.

 Вид взети стволови клетки

 2008г. 

 2009г.

 2010г.

 2011г.


Вземане на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв   
 1 239   1 139  1 378

1 370


Вземане на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв
20   65   86 119

Вземане на костен мозък
  5  2    
 


Данни от годишните отчети на Лечебните заведения по трансплантация и
тъканните банки,
съгласно чл. 6 от Наредба № 21от 3 май 2007 г.

Вземене на стволови клетки и костен мозък

 
   2007      2008      2009  
 Лечебни заведения  Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв  Хемопоетични стволови клетки от периферна кръв  Костен  мозък
 Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв   Хемопоетични стволови клетки от периферна кръв  Костен  мозък Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв
 Хемопоетични стволови клетки от периферна кръв  Костен  мозък
 Тъканна банка - БУЛГЕН 86   164   158  
 ГПСМП Шейново 2005 113       529   536  
 Клиника Малинов 84   276   244  
 ИН ВИТРО АГ МЦ "Димитров" няма предоставен доклад   148   77  
 СБАГ "Свети Лазар" няма предоставен доклад   115   няма предоставен доклад  
СБАЛДОХЗ няма предоставен доклад  


 няма предоставен доклад  
 НСБАЛХЗ няма дейност няма представен доклад няма представен доклад
 МЦ "Афродита" няма дейност няма дейност 17 


2010г.
 Лечебни заведения Хемопоетични стволови клетки
от пъпна връв
 Хемопоетични стволови клетки
от периферна кръв
 Тъкан от пъпна връв
Плацента
 Мастна тъкан
 Зъби
СБАЛДОХЗ ЕООД  11     
НСБАЛХЗ ЕАД  Няма предоставен отчет    
Тъканна банка - БУЛГЕН 144     
 МЦ "Афродита"85   27   
СБАХЛ "Д-Р МАЛИНОВ"  194     
ИН ВИТРО АГ МЦ "Димитров"Няма предоставен отчет      
 СБАГ "Свети Лазар" 67     
ГПСМП Шейново 2005 365  222  1 
 "Тъканна банка Криоценкър България"316   212   
 "Тъканна банка Биохеленика България"51
  50 49  
 ДКЦ "Д-р И.С.Грийнберг" 4     

 

Дейности по трансплантация на роговична тъкан по лечебни заведения

за периода 01.01 - 30.05.2012 г.

 Лечебни заведения
 Брой присаждания
 МБАЛ Токуда болница - София
8
 СБОБАЛ Варна
5
 СОБАЛ Вижън
3
 Умбал Георги Странски
 1
 СОБАЛ Акад. Пашев
 9
 МЦО Андреев и Ко
 14
 АМЦСМП Св. Петка - Варна
 2
 АМЦСМП-очна клиника Св. Петка-Варна ООД
 3
 УМБАЛ Св. Анна
 5
 СБАЛОЗ Дъга

 СБАЛ ОБ Зрение
 3
 Първа МБАЛ София
 1
 УМБАЛ Александровска - София

 СОБАЛ доц. Георгиев - Варна ЕООД
2


СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – ЕАД, СОФИЯ

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА

 

            НАБЛЮДАВАНИ ДЕЦА С ИЗВЪРШЕНИ БЪБРЕЧНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ЗА ПЕРИОДА 
2005 – 2010 Г.

 Година

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

Трансплан-тирани в

България

1

1

1

 

2

1

чужбина

1

2

 

3

4

1

Възрастова
група

до 1 г.


 

 

 

 

 

от 1г. до 12г.


 

1

1

1

 

от 12г. до 18г.

2

3

 

2

5

2

Трансплан-тирани от

жив донор

2

2

1

2

5

2

трупен донор


1

 

1

1

 

Живи след трансплан-
тацията до

1 мес.


 

 

 

 

1

6 мес.


 

 

 

 

1

1 год.


3

1

3

6

 

5 год.

2

 

 

 

 

 

 Общо

2

3

1

3

6

2

 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕЗУЛТАТИ И УСЛОЖНЕНИЯ

 

 Година

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

С остра реакция на отхвърляне на ТР


1

С хронична реакция на отхвърляне на ТР
1С инфекциозни усложнения


1


2

2


С хирургични усложнения1


1


 Върнати на хемодиализно лечение

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ПО ГРУПИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДОВЕЛИ
ДО ОРГАННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

 

 Заболяване

 Брой

Гломерулни заболявания

1

Диабет

 

Хипертония с нефросклероза

 

Бъбречна поликистоза

1

Тубуло-интерстициални заболявания

3

Вродени и метаболитни заболявания

10

Неоплазми

 

Други

2

Неизвестни

 
ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg