Статистически данни

Световна статистика   Вижте ТУК


Лица, които приживе са изразили несъгласие
за вземане на органи, тъкани и/или клетки  към 04.11.2015 г.
 

 Брой:

2 775


Потенциални реципиенти на органи, към 04.11.2015 г.
 

 Нуждаещи се от трансплантация на:

Брой:
 бъбрек

938

 черен дроб

43

 сърце

24

 бял дроб

15

 панкреас

8

 тънко черво

1


Органни трансплантации, извършени в България  към 04.11.2015 г.

Данни по години:

2001

2002

2003

2004

2005

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

 Брой трупни донори

2

0,28

9

1,28

12

 1,71

7

1,00

11

1,57

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

4

0,57

16

2,28

18

2,57

14

2,00

10

1,42

 Бъбречни трансплантации от жив донор

17

2,42

13

1,85

16

2,28

21

3,00

23

3,28

 Общо бъбречни трансплантации

21

3,00

29

4,14

34

4,85

34

5,00

33

4,70

 Сърдечни трансплантации

 

 

 

 

4

0,57

1

0,14

2

0,28

 Белодробни трансплантации

 

 

 

 

1

0,14

 

 

 

 

 Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 

 

 

 

1

0,14

 

 

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

 

 

 

 

 

 


3

0,42

 Чернодробни трансплантации от жив донор

 

 

 

 

 

 

1

0,14

5

1,14

 Общо чернодробни трансплантации

 

 

 

 

 

 

1

0,14

8

1,85

 
 

 Данни по години:

2006

2007

2008

2009

2010

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

 Брой трупни донори

19

2,71

9

1,28

5

0,71

11

1,57

21*

2,85

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

30

4,28

11

1,57

6

0,85

17

2,42

36

5,14

 Бъбречни трансплантации от жив донор

2

0,28

16

2,28

11

1,57

15

2,14

12

1,71

 Общо бъбречни трансплантации

32

4,57

27

3,85

17

2,42

32

4,57

48

6,86

 Сърдечни трансплантации

2

0,28

3

0,42

3

0,42

5

0,71

5

0,71

 Белодробни трансплантации

 

 Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

9

1,28

6

0,85

5

0,71

9

1,28

13

1,86

 Чернодробни трансплантации от жив донор

1

0,14

1

0,14

4

0,57

4

0,57

2

0,28

 Общо чернодробни трансплантации

10

1,57

7

1,00

9

1,28

13

1,85

15

2,14

вкл. един донор на бъбрек изпратен от Евротрансплант.

 Данни по години:

2011

2012

2013

2014

2015

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

брой

 pmp 

 Брой трупни донори

4

0,57

2

0,28

10

1,43

22

3,14

15

 2,14 

 Бъбречни трансплантации от трупен донор

8

1,14

4

0,57

17

2,43

44

6,29

30

4,28

 Бъбречни трансплантации от жив донор

9

1,28

9

1,28

11

1,57

12

1,71

10

1,43

 Общо бъбречни трансплантации

17

2,42

13

1,85

28

4,00

56

8,00

40

4,71

 Сърдечни трансплантации

2

0,28

2

0,28

4

0,57

4

0,57

6

 0,86 

 Белодробни трансплантации

 

 Блок трансплантации (сърце, бял дроб)

 

 

 Чернодробни трансплантации от трупен донор

3

0,43

2

0,28

7

1,00

18

2,57

  11

 1,57 

 Чернодробни трансплантации от жив донор

3

0,43

2

0,28

1 

0,14

1 

0,14

 Общо чернодробни трансплантации

6

0,85

4

0,57

7

1,00

19

2,71

12

 1,71 Международно сътрудничество за органни трансплантации от 2010 г. до 04.11.2015 г.

   

Бял дроб
от трупен донор

 Бъбреци
 от трупен донор

 Черен дроб
от жив донор

 Черен дроб
от трупен донор

Сърце за 
трансплантация 

Получени от Евротрансплант


1
Предоставени на Евротрансплант

34

3
Органни трансплантации по лечебни заведения  към 04.11.2015 г.

 2015 г. (текуща)
    по лечебни заведения       

 Бъбречни трансплантации
от жив донор

 Бъбречни трансплантации
от трупен донор

 Чернодробни трансплантации
от жив донор

 Чернодробни трансплантации
от трупен донор

Сърдечни трансплантации 

УМБАЛ - "Александровска"

 7

14

 

 

 

УСБАЛССЗ "Света Екатерина"

 

 

 

 

 6

МБАЛСМ "Пирогов"

 

 

 

 

 

УБ "Лозенец" гр. София

 2  16

 1

6

 

МБАЛ "Токуда Болница София"

 

 

 

 

МБАЛ „Света Марина” гр. Варна

  1 

 

 

 

 

ВМА - гр. София

 

 

 

 5

 

ЕВРОТРАНСПЛАНТ

 

 

 

  1 

 1 

  ОБЩО:

10

30

1

12

7


 Предишни години
По лечебни заведения

 

Бъбречни трансплантации
от жив донор

Бъбречни трансплантации
от трупен донор

Чернодробни трансплантации
от жив донор

Чернодробни трансплантации
от трупен донор

Сърдечни трансплантации

УМБАЛ - Александровска гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
 общо:

10
12
1
13
11
6
7
7
6
7
9
- 89 -

8
7
28
8
6
15
21
6
4
7
22
- 132 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

УСБАЛССЗ

 "Света Екатерина"

гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
 общо:

11
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 21 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

1
2
1
3
3
4
5
2
2
4
4
- 31 -

УБ "Лозенец" гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
 общо:
-
-
-
2
-
3
2
1
-
1
1
- 10 -

-
-
4
3
-
3
15
2
-
10
22
- 59 -

1
5
1
1
4
3
2
3
1
-
1
- 22 -

-
2
9
1
1
2
6
1
1
2
7
- 32 -

-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
- 2 -

МБАЛ "Токуда Болница София"

2013
2014
 общо:

-
-
- 0 -

-
-
- 0 -

-
-
- 0 -

-
1
- 1 -

-
-
- 0 -

МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  гр.София

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
 общо:

-
1
1
1
-
2
1
-
-
-
-
- 6 -

6
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 9 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

МБАЛ „Света Марина” гр.Варна

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
 общо:

-
4
2
1
3
3
2
- 15 -

-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
гр.София

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
 общо:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

-
-
-
1
-
-
1
-
-
- 2 -

-
5
4
7
7
2
1
5
10
- 41 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 -

  

Видове взети стволови клетки от лечебните заведения и
тъканни банки с разрешени дейности по трансплантация
  до 2012 г.

 Вид взети стволови клетки

 2008г. 

 2009г.

 2010г.

 2011г.


Вземане на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв   
 1 239   1 139 1 378

 1 370


Вземане на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв
20  65  86  119

Вземане на костен мозък
  5 2    

 
ИАТ
СОФИЯ 1202
ул."Бр. Миладинови" 112

Tелефон за граждани и институции през работно време
(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ
(+359 2) 813 50 30

Министерство на Здравеопазването
СОФИЯ 1000
пл."Света Неделя" 5
(+359 2) 930 11 52

Вашите мнения, препоръки или въпроси изпращайте на:
anketa@bgtransplant.bg